Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
Vroegtijdig invoeren van pinda bij hoog risico kinderen: recente bevindingen en de laatste (Amerikaanse) richtlijnen?

Vroegtijdig invoeren van pinda bij hoog risico kinderen: recente bevindingen en de laatste (Amerikaanse) richtlijnen?

Bron: Randomized Trial of Peanut Consumption in Infants at Risk for Peanut Allergy
George Du Toit, M.B., B.Ch., Graham Roberts, D.M., Peter H. Sayre, M.D., Ph.D., Henry T. Bahnson, M.P.H., Suzana Radulovic, M.D., Alexandra F. Santos, M.D., Helen A. Brough, M.B., B.S., Deborah Phippard, Ph.D., Monica Basting, M.A., Mary Feeney, M.Sc., R.D., Victor Turcanu, M.D., Ph.D., Michelle L. Sever, M.S.P.H., Ph.D., Margarita Gomez Lorenzo, M.D., Marshall Plaut, M.D., and Gideon Lack, M.B., B.Ch., for the LEAP Study Team*

Terwijl we 20 jaar lang sommige allergenen zelfs pas ná de leeftijd van 1 jaar adviseerden, blijkt het aantal kinderen met pinda-allergie in die tijd verdubbeld te zijn van 1,4 tot 3%.

Pinda-allergie ontstaat op jonge leeftijd en de kans dat je hieruit groeit is vrijwel onbestaand. Pinda-allergie voorkomen is dus van groot belang!

De LEAP-studie was één van de eerste grote studies die onomstotelijk aantoonde dat er minder kinderen met pinda-allergie waren bij het vroeg invoeren van pinda.

Het gaat hier om op een vast tijdstip gecontroleerd invoeren van pinda-allergenen, nadat de bijvoeding al (volgens de gebruikelijke adviezen) is gestart. Dus náást het geven van borstvoeding of flesvoeding en dit bij baby’s tussen 4 maanden en 11 maanden.

Hoe vertalen we nu deze wetenschappelijke uitkomsten naar de praktijk?

De volgende stap is om deze kennis toe te passen in de huidige richtlijnen zodat ouders een eenduidig en vooral veilig advies krijgen.

Amerika is hierin koploper. Het voorstel van de Amerikaanse expertgroep is om bij hoog-risicokinderen (kinderen met ernstig eczeem en/of kippenei-allergie) het pinda-allergeen actief in te voeren tussen 4-6 maanden. Maar opgelet, vooraleer men pinda introduceert, moet er eerst een huidtest plaatsvinden om te zien of het kind hiervoor in aanmerking komt. Niet alle kinderen komen in aanmerking! Als pinda succesvol kan worden ingevoerd adviseren de experts om met enige regelmatig pindaproducten te blijven eten.

In Europa raadt men aan om bij gezonde kinderen allergene producten zoals ei, pinda en soja al gedurende het eerste levensjaar op het normale tijdstip te introduceren, maar is er nog geen duidelijk standpunt genomen wat betreft de zogenaamde hoog-risicokinderen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze gerandomiseerde studies is er wel een verschuiving te verwachten. Maar er zijn nog veel vragen te beantwoorden over de vroege introductie van pinda betreft de haalbaarheid, juiste product, juiste hoeveelheid, opbouwschema’s, volledigheid van het dieet, het effect op de groei en de ontwikkeling en het ontstaan van allergieën op langere termijn. En last but not least, hoe blijf je daarna voldoende pinda geven om bescherming op lange termijn te garanderen. Dat is ook tijdens de studie een hele klus gebleken. Het vraagt dus heel wat creativiteit om allergenen aan jonge kinderen te geven.

Wij kijken hoopvol uit naar de bevindingen van de volgende studies want er zijn nog een aantal vragen onbeantwoord over hoe we op een eenduidige en veilige manier de allergenen kunnen toedienen aan hoog-risico kinderen.