Bijscholingen

Bijscholingen


programma

Inschrijfformulier nascholing voedselallergie

17 OKTOBER 2017

Inschrijven:

Naam *

Voornaam *

Functie

Werkterrein

Straat, nummer, bus *

Postcode *

Gemeente *

Land *

Telefoonnummer *

Jouw e-mailadres *

Werk je in een ziekenhuis/instelling: je eigen e-mailadres binnen het ziekenhuis/instelling of je privé e-mailadres *
Werk je niet in een ziekenhuis/instelling: herhaal je e-mailadres *

Lid van de VBVD
Ja

Nee

Lidnummer VBVD *(0 indien geen lid)

Lidmaatschap van de AllergieDiëtisten
Ja

Nee

Ik schrijf me in voor *

Uw BTW nummer

Opmerking


Annuleren voor 7 oktober, administratie-onkosten 25 euro.

Na 7 oktober is er geen annulering meer mogelijk, er kan wel een collega in uw plaats deelnemen.

Inschrijving is geldig na doorsturen van het inschrijvingsformulier en betaling van het verschuldigde bedrag.

Betaling: Allergiediëtisten Slootwede 3, 9050 Gentbrugge IBAN: BE16 8902 4416 3074    BIC: VDSPEB91  met vermelding naam + voornaam + bijscholing 17 oktober.