Allergie voor latex

Allergie voor latex

Mensen met een allergie voor latex hebben vaak ook een allergie voor bepaalde voedingsmiddelen. Dit noemen we kruisallergie. Het immuunsysteem maakt soms geen onderscheid tussen de eiwitten van latex en die van sommige voedingsmiddelen, omdat ze sterk op elkaar lijken. Men schat dat ongeveer 50% tot 70% van de personen die allergisch zijn voor natuurrubber latex (NRL) een overgevoeligheid hebben voor bepaalde plantaardige voedingsmiddelen. Vooral voor verse fruit soorten. Dit verklaart de naam latex-fruit syndroom. Men weet nu dat de reactie op voedingsmiddelen ruimer is dan enkel op fruit. Een betere benaming is dan ook latex-voedsel syndroom.

Symptomen

Klachten die voorkomen bij deze kruisallergie zijn tinteling en irritatie van de mond, de keel en de ogen. Dit heet het Oraal Allergie Syndroom (O.A.S.) en is meestal een milde vorm van voedselallergie. De symptomen beginnen binnen enkele minuten na het eten van bepaalde voedingsmiddelen. Naast deze milde vorm kunnen er ook levensbedreigende reacties van anafylaxie voorkomen.

Behandeling (kruisreactie)

Meestal bestaat er een kruisallergie voor een of enkele voedingsmiddelen. Als je er geen last van hebt moet je deze voedingsmiddelen niet vermijden.
Enkel bij het vermoeden van een kruisallergische reactie is het belangrijk de mogelijke “dader(s)” uit te sluiten. Blijft de allergische reactie weg dan mag je het “verdachte” voedingsmiddel opnieuw eten. Dit kan alleen als er geen kans is op anafylaxie. Komen dezelfde klachten weer terug, dan is een allergie voor het desbetreffende voedingsmiddel aangetoond en moet je het weglaten uit je voeding.
Laat je in dit proces begeleiden door een allergiediëtiste: met name opnieuw introduceren van verdachte voedingsmiddelen zodat na afloop enkel de boosdoeners uitgesloten worden.

Voeding (kruisreactie)

  • Fruit: banaan, kiwi, mango,….
  • Groenten: tomaat, avocado, …
  • Noten: kastanje
  • Aardappel