Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
Epi-pen te weinig gebruikt

Epi-pen te weinig gebruikt


Bij een voedselallergie met kans op anafylaxie (zeer ernstige reactie) is de enige behandeling zo snel mogelijk een epi-pen toedienen. Een nieuwe studie in Amerika toont echter dat dit vaak niet gebeurt.

In een studie werden gegevens van 408 kinderen met een voedselallergie gebruikt die op de spoeddienst terecht kwamen met anafylaxie. Minder dan de helft van de kinderen had voor aankomst op de spoeddienst al een epi-pen gezet. Nochtans had 65% van de kinderen een verleden van anafylaxie. Slechts 47% had een epi-pen voorgeschreven gekregen.

Uit het onderzoek bleek dat kinderen die een ernstige reactie op school doorgemaakt hadden vaker een epi-pen toegediend kregen, dan de kinderen die thuis gereageerd hadden.

Allergologen willen ouders en zorgverleners bewust maken van het belang van een epi-pen als eerstelijnsbehandeling bij anafylaxie. Slechts 2/3de van de kinderen die een epi-pen voorgeschreven gekregen hadden, hadden deze ook effectief bij zich op het moment van reactie. Nochtans kan een ernstige reactie op ieder moment optreden. De epi-pen moet altijd in de nabijheid zijn van de ernstig allergische patiënt.

Daarnaast moet iemand met kans op anafylaxie altijd doorverwezen worden naar de allergoloog. Een jaarlijkse opvolging is absoluut nodig.

Bron:

Melissa Robinson, Matthew Greenhawt, David R. Stukus. Factors associated with epinephrine administration for anaphylaxis in children before arrival to the emergency departmentAnnals of Allergy, Asthma & Immunology, 2017; DOI: 10.1016/j.anai.2017.06.001