Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
Verband tussen een antibioticabehandeling tijdens de zwangerschap en de kindertijd en het ontwikkelen van allergische aandoeningen

Verband tussen een antibioticabehandeling tijdens de zwangerschap en de kindertijd en het ontwikkelen van allergische aandoeningen


Allergieën zijn een groot gezondheidsprobleem en hun voorkomen stijgt wereldwijd. De rol van antibiotica in het ontwikkelen van allergieën is al meermaals besproken echter zonder duidelijkheid. Door een toename van astma ziet men een groeiende trend in het voorschrijven van antibiotica. Er zijn vermoedelijk 3 biologische mechanismen die de link tussen antibioticagebruik en allergie ondersteunen. Als eerste kunnen antibiotica de infectie veranderen wat een wijziging van het immuunsysteem kan veroorzaken en zo aanleiding kan zijn voor het ontstaan van allergische aandoeningen. Als tweede hebben experimentele studies uitgewezen dat verschillende soorten antibiotica bepaalde stoffen in het lichaam onderdrukken waardoor allergische aandoeningen zich gemakkelijker ontwikkelen. En als laatste hebben studies op dieren aangetoond dat het gebruik van een bepaalde soort antibioticum kort voor en kort na de geboorte veranderingen kan veroorzaken in het darmmicrobioom (de verschillende soorten bacteriën aanwezig in de darmen) wat een verhoogde kans geeft op het ontwikkelen van astma.

Het doel van deze studie was het verband te onderzoeken tussen het gebruik van antibiotica voor en na de geboorte en het ontwikkelen van allergische aandoeningen zoals huidaandoeningen (atopische dermatitis), astma en allergische loopneus.

Uit de studie kwam naar voren dat het gebruik van antibiotica tijdens de zwangerschap een verhoogde kans gaf op het ontwikkelen van huidaandoeningen (atopische dermatitis) en voedselallergie gedurende het eerste levensjaar. Men zag eveneens een verhoging van huidaandoeningen bij een toenemend aantal antibioticakuren. Er werd geen verband gevonden voor het ontwikkelen van astma tussen 3 en 6 jaar.

Bij het gebruik van antibiotica tijdens het eerste levensjaar zag men een verhoogde kans op huidaandoeningen (atopische dermatitis) tot de leeftijd van 4 jaar en de kans op het ontwikkelen van astma tussen 3 en 6 jaar. Men zag geen verhoogd voorkomen van voedselallergie, allergische neusloop of allergische aanleg tot de leeftijd van 6 jaar.

 

Bron: PAI 2019;30:423-433 Association between antibiotic treatment during pregnancy and infancy and the development of allergic diseases.

Onze maandelijkse tips ontvangen?

Je kan hier onze privacyverklaring nalezen

Professioneel advies nodig?

Maak nu een afspraak met een van onze diëtisten!