Een populaire mythe: Een dieet arm aan histamine verbetert chronische spontane urticaria. Feit of fictie?

© 2023 Allergie Diëtisten. Niets mag gekopieerd worden zonder toestemming.