Hoge concentraties butyraat en propionaat aanwezig op jonge leeftijd worden geassocieerd met bescherming tegen atopie

© 2021 Allergie Diëtisten. Niets mag gekopieerd worden zonder toestemming. Designed by web.innovation