Het FAVV (federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) waakt over de veiligheid en kwaliteit van ons voedsel.

© 2023 Allergie Diëtisten. Niets mag gekopieerd worden zonder toestemming.