Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
Een namiddag samen op zoek naar oplossingen

Een namiddag samen op zoek naar oplossingen

Een intervisie is voor ons als AllergieDiëtisten altijd weer een druk moment. Aan een goede intervisie gaat een goede voorbereiding vooraf. Ingediende casussen en knelpunten voorbereiden, opzoekwerk, presentatie in elkaar steken … op moeite besparen we niet. Zo was het niet anders voor de intervisie vorige week in Gent. Tegen 13.00 u kwamen de eerste enthousiaste deelnemers binnenwaaien. Ze hadden er zin in. Even eens iets anders in hun druk schema. En zo begon onze nieuwe werkweek: samen nadenken en debatteren over casussen en knelpunten.

De opkomst was prima. Met 2 fijne groepen gingen we aan de slag. We hebben brainstormend over knelpunten. We stelden vragen over casussen, uiten onze appreciatie, dachten na en formuleerden suggesties en zo kwamen we tot een eindconclusie. De indiener van de casus of het knelpunt ging naar huis met een overzicht van vragen die nog gesteld kunnen worden en vooral met suggesties om op een goede en doordachte manier verder te kunnen werken. Want daar gaat het om. Op de juiste manier de patiënt helpen om zijn voeding goed op punt te zetten om zo de klachten die hij/zij heeft te kunnen verbeteren. De situaties die besproken werden komen we allemaal wel eens tegen. De uitkomsten zijn daarom bruikbaar voor iedereen.

Waar wij goed op moesten letten, was vooral dat we de tijd in de gaten hielden. Die vloog daar namelijk voorbij. We hadden weer een goed gevuld programma en we probeerden zoveel mogelijk alle ingediende casussen en knelpunten te bespreken. Het timen gaat ons steeds beter af en als goede gidsen loodsten we de groepen doorheen de namiddag en zorgden we ervoor dat alles en iedereen aan bod kwam. Ook deze keer zijn we erin geslaagd om op tijd af te ronden. Naar goede gewoonte vroegen we aan de deelnemers op het einde van de intervisie wat ze hadden opgestoken en waar ze thuis zeker mee aan de slag zullen gaan. Hier een klein greepje uit het eindrondje:
ze thuis zeker mee aan de slag zullen gaan. Hier een klein greepje uit het eindrondje:
• Goed luisteren naar de patiënt.
• Een goede voedingsanamnese is een bron van zeer veel bruikbare informatie.
• Tijdens de consultatie de tijd goed in de gaten houden.
• Werken met een eetdagboekje is een handige manier om zicht te krijgen op de relatie voeding – klachten.
• Laat niet enkel noteren wat ze eten, ook een klachtenscore en een stressscore laten noteren is erg zinvol.
• Luisteren naar de hulpvraag. Soms willen we te veel helpen en verliezen we de oorspronkelijke hulpvraag wat uit het oog.
• Ook leren aanvaarden dat we niet alles kunnen oplossen. Soms blijven er nog wel (beperkte) restklachten over.

Sommige deelnemers bleven nog even napraten. Dan ging iedereen met een glimlach naar huis en horen we tot “de volgende keer”. Dat deed ons goed. Onze inspanningen hadden geloond.

Mieke

Onze maandelijkse tips ontvangen?

Je kan hier onze privacyverklaring nalezen


Professioneel advies nodig?

Maak nu een afspraak met een van onze diëtisten!