Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
De rol van educatie omtrent voedselallergie

De rol van educatie omtrent voedselallergie


Het meten van kennis van leerkrachten, attitude en overtuigingen

Er zijn wereldwijd veel kinderen die een voedselallergie hebben: veel leerkrachten worden er dus mee geconfronteerd. Te weinig kennis en een groot verschil in attitude bij het schoolpersoneel onderling wanneer het over voedselallergie gaat, zijn geassocieerd met belemmeringen van een goede zorg. Kennis, overtuigingen en attitude werden gemeten bij leerkrachten, voor en na het krijgen van educatie omtrent voedselallergie.

Er werden vragenlijsten afgenomen in verschillende scholen in Chicago. De leerkrachten die deelnamen in sommige scholen, kregen 1 uur bijscholing omtrent voedselallergie. Daarna mochten ze de vragenlijst, net als alle andere leerkrachten die geen bijscholing kregen, opnieuw invullen. De leerkrachten die educatie kregen over voedselallergie, scoorden 20% hoger op de vragenlijst dan voordien, en ook 20% hoger dan diegenen die geen educatie kregen. Ze erkenden ook eerder de nood van het gebruik van de adrenalinepen en stonden er meer voor open om ze toe te dienen, dan leerkrachten die geen educatie kregen.

Een opleiding van 1 uur omtrent voedselallergie verbeterde de kennis en de attitude van de leerkrachten. Aangezien er een grote stijging merkbaar is in het aantal kinderen met een voedselallergie, moet er nadruk gelegd worden op het belang van educatie om vertrouwd te worden met de aandoening, het snel herkennen van anafylaxie en het belang van een epipen.

Bron: Role of Food Allergy Education: MeasuringTeacher Knowledge, Attitudes, and Beliefs, Nicole Canon, MD, Maya Gharfeh, MD, MPH, Danielle Guffey, MS, Sara Anvari, MD, MS, andCarla M. Davis, MD

Onze maandelijkse tips ontvangen?

Je kan hier onze privacyverklaring nalezen

Professioneel advies nodig?

Maak nu een afspraak met een van onze diëtisten!