Allergiediëtisten: gespecialiseerd in allergie, intolerantie, coeliakie en fodmap.
Pesten op school

Pesten op school


Aansluitend bij de vorige blog van collega Kris blijf ik nog even in de schoolomgeving. Lagere en middelbare scholen zitten inmiddels weer in hun ‘ritme’. Veel van deze scholen plannen in de tweede helft van september een themamiddag of -dag rond ‘pesten op school’. Een ‘hot’ issue dat de nodige aandacht waard is als je weet dat 1 op 5 kinderen hiermee geconfronteerd wordt. Uit onderzoek weten we dat dit bij kinderen met een voedselallergie zelfs 1 op 4 is.

Iedereen is anders. Als je er anders uitziet, andere kleding draagt, anders bent omwille van een allergie …,  is de kans groter dat je hiermee gepest wordt. Gelukkig hoeft dat niet altijd. Kinderen en jongeren zijn ruimdenkend. Door met hen in dialoog te gaan en zelf op een goede manier om te gaan met ‘het anders zijn’ kan dit ‘anders zijn’ ook cool worden.

Je kind wapenen tegen pesten start bij jezelf. Ga je als ouder angstig om met de allergie van je kind dan weerspiegelt zich dit vaak en gaat je kind ook angstig om met zijn / haar allergie. Dat maakt hem / haar kwetsbaarder voor pesten.

Zorg ervoor dat de leerkrachten en de begeleiders op school goed geïnformeerd zijn. Wat mag wel, wat mag niet, wat zijn de alternatieven die wel gegeten mogen worden. Ook erg belangrijk blijft: wat te doen in een crisissituatie. Draagt je kind een Epipen® / Jext® bij zich, toon dit goed aan iedereen die je kind begeleid binnen de school. Leen ze eens een trainerpen (een pen zonder vulling waarmee je kan testen hoe je ze moet gebruiken), dat maakt hen zekerder en minder angstig in geval van nood. Is de juf / meester goed geïnformeerd, dan gaat deze zich niet anders gedragen tegenover je kind wat de kans op pesten verkleint.

Als allergiediëtist is het onze taak om het kind en zijn thuisomgeving goed te begeleiden op voedingsvlak. Wij leren hen niet enkel hoe ze thuis met de allergie kunnen omgaan, we geven ook tips mee hoe feestje, reizen en schoolreizen, daguitstap naar dierentuin of pretpark … veilig kunnen verlopen. Als je dat als gezin blijft doen, ga je als ouder goed om met de allergie van je kind en gaat je kind zich niet ‘anders” gedragen.

Bij grotere kinderen en adolescenten blijft het belangrijk om de school en de begeleiders goed te informeren. De manier waarmee je kind zelf omgaat met zijn / haar allergie gaat mee bepalend zijn of ze gepest gaan worden. Leer je kind op een positieve manier omgaan met zijn / haar allergie. Leer het vaardigheden aan die hem / haar sterker maken om op een goede manier met zijn / haar ‘anders zijn’ om te gaan. Niet enkel tijdens de schooljaren, ook om later goed te kunnen meedraaien in de veeleisende maatschappij waarin wij leven, hebben ze dit nodig om hun mannetje te kunnen staan.

Mieke

Onze maandelijkse tips ontvangen?

Je kan hier onze privacyverklaring nalezen


Professioneel advies nodig?

Maak nu een afspraak met een van onze diëtisten!