Intervisie 4 december 2023

50,00 Excl. BTW

Categorie:
Jaarlijks organiseren wij een aantal intervisies en bijscholingen. Inschrijvingen via de website zijn bindend, annuleren is voor een bepaalde datum mogelijk mits een administratieve kost. De voorwaarden staan vermeld bij de betreffende intervisie / bijscholing.

Maandag 4 december 2023

13u tot 16u

Programma:
13.00 – 13.10 u      Digitaal binnenkomen 
13.10 – 14.30 u      Casussen en knelpunten bespreken deel 1 
Pauze 
14.40 – 15.50 u      Casussen en knelpunten bespreken deel 2 
15.50 – 16.00 u      Afsluitmoment 

Plaats:

Vanuit je eigen huis,
werkplek …  via ZOOM

We verwachten van iedere deelnemer een bijdrage door ons een casus en/of knelpunt/vraag toe te sturen.

Inschrijven:

Tarief: € 50,0 (€ 60,5 incl. BTW)

Per intervisie kunnen er 2 studenten deelnemen.

Inschrijven voor 27 november 2023

Annuleren voor 27 november: administratie-onkosten 25 euro.

Na 27 november is er geen annulering meer mogelijk.

Je inschrijving is bindend en verplicht tot betaling.

Je ontvangt een e-mail ter bevestiging van je inschrijving.

© 2023 Allergie Diëtisten. Niets mag gekopieerd worden zonder toestemming.